1Varsity boys2JV boys3JV Girls4varsity girls5wrestling